Budgetkurs


”Att ha ont om pengar handlar inte så mycket om dina inkomster, utan mer om din attityd och sedan vilket beteende du väljer ”.

Jag har själv följt Dave Ramseys upplägg då det gäller att få ordning på ekonomin och den fungerar utmärkt bra. Jag har också gått deras kortkurs för ekonomicoacher och upptäckte att det finns så många likheter mellan att missbruka mat (= övervikt) och att missbruka sina pengar (= ont om pengar).

Så därför erbjuder jag nu en Budgetkurs för dig som vill få ordning på din ekonomi. De flesta personer i den här gruppen, har dålig koll på sina pengar. Man vet hur stor lönen är och ungefär hur stora fasta utgifterna är, men hur sambandet mellan inkomst och utgift ser ut – det är man inte riktigt säker på. Mycket av det beror på att man känner skam och skuld över att inte kunna sköta sin ekonomi – och man väljer då att förneka den bistra sanningen:
”Jag gör av med mer pengar än som kommer in”!

Här behövs det någon som coachar personen, utan att skuldbelägga, så att man vågar reda ut situationen.
Redan första steget att göra en budget, gör att lite av oron försvinner och du kan börja fokusera på allt man faktiskt kan göra – även med en liten budget 🙂

Budgetkursen är uppdelad i två delar, men man kan förstås gå varje del flera gånger.
Del 1: Budgetkurs. 1
Pris: 850 kr (ink moms) för 1,5 timme.

Del 2: Budgetkurs 2 
Pris: 850 kr (ink moms) för 1,5 timme.

Har du funderingar, så hör av dig 🙂