Hundkurs

Mina två hundar…
SAMPO;  tränas i jakt (Ökl), Lydnad (Ly1) och Rally (Fkl)
LOVE;  tränas i Lydnad (Ly 1) och Rally (Fkl)


Jag är utbildad klickerinstruktör i Canis hundskola
och har efter första klickerutbildningen, hållit mig till den träningsmetoden:

* Den är effektiv (för att hunden är så aktiv i inlärningsprocessen)
* Den är etisk (för att inget våld eller hot används)
* Den är lustfylld (för att förare och hund jobbar ihop)

Jag har hållit otaliga kurser, utbildningar och träningar genom Arctos Hundskola. Den tiden är nu förbi, men fortsätter ta emot enskilda ekipage som vill träna klickerskt.
Det kan gälla valpar, vuxna, nybörjare, eller tävlingsekipage som vill komma vidare.
Välkommen att ta kontakt 🙂